חנות

תיק לטלית - פרחים צהוב

תיק טלית עץ חיים היא

תיק טלית - עץ חיים היא

תיק טלית ה׳ שמע תפילתי סגול

תיק טלית - ה׳ שמע תפילתי

תיק טלית ותפילין כל הנשמה כתום

תיק טלית ותפילין - כל הנשמה

תיקי טלית ותפילין עיטור חום

סט תיקי טלית ותפילין - עיטור

תיק טלית עיטור אדום

תיק טלית -עיטור אדום

תיק טלית ה׳ שמעה תפילתי

תיק טלית - ה׳ שמעה תפילתי

תיק טלית - תמיד תהילתו בפי

תיק טלית ברכת כהנים

תיק טלית ותפילין - ברכת כהנים

400.00550.00

תיק לטלית ותפילין - אוריינטלי

400.00550.00

סט תיק לטלית ותפילין - דגם איילים

400.00550.00

תיק לטלית ותפילין - מסגרת רימונים

300.00450.00

תיק לטלית ותפילין - דגם רימונים

תיק לטלית ותפילין