חנות

תמונה רקומה שמע ישראל

תמונת קיר - שמע ישראל

תמונה רקומה יברך

תמונת קיר - יברכך ה וישמרך

תמונה רקומה אם אשכחך

תמונת רקומה - אם אשכחך

תיק לטלית - פרחים צהוב

מפית לכורעים ומשתחווים לראש השנה ויום הכיפורים

תיק טלית עץ חיים היא

תיק טלית - עץ חיים היא

תיק טלית ה׳ שמע תפילתי סגול

תיק טלית - ה׳ שמע תפילתי

תיק טלית ותפילין כל הנשמה כתום

תיק טלית ותפילין - כל הנשמה

תיקי טלית ותפילין עיטור חום

סט תיקי טלית ותפילין - עיטור

תיק טלית עיטור אדום

תיק טלית -עיטור אדום

תיק טלית ה׳ שמעה תפילתי

תיק טלית - ה׳ שמעה תפילתי

תיק טלית - תמיד תהילתו בפי

תיק טלית - נבל

תיק טלית פרחים

תיק טלית - פרחים

תיק טלית רימונים סגול

תיק טלית - רימונים

תיק טלית ברכת כהנים

תיק טלית ותפילין - ברכת כהנים

400.00550.00

תיק לטלית ותפילין - אוריינטלי

400.00550.00
תמונה רקומה קבר רחל

תמונה רקומה - קבר רחל

תמונה רקומה - שמע ישראל

כיסוי לחלות - שבעת המינים

כיסוי לחלות - רימונים

סט תיק לטלית ותפילין - דגם איילים

400.00550.00

תיק לטלית ותפילין - מסגרת רימונים

300.00450.00

תיק לטלית ותפילין - דגם רימונים

כסוי לחלות - אשת חיל

כיסוי לחלות

כסוי לחלות

תיק לטלית ותפילין